maydinvi1
| |
|
Máy định vị vệ tinh GPS


Máy định vị vệ tinh Garmin GPS-18x OEM™
 Giao hàng miễn phí máy định vị GPS-18x OEM™
Bảo hành:12 tháng với máy định vị GPS-18x OEM™
Máy định vị vệ tinh Garmin GPS-15H/15L
 Giao hàng miễn phí máy định vị GPS-15H/15L
Bảo hành:12 tháng với máy định vị GPS-15H/15L
Máy định vị vệ tinh Bluetooth GPS-10™
 Giao hàng miễn phí máy định vị GPS-10™
Bảo hành:12 tháng với máy định vị GPS-10™
Máy định vị vệ tinh Garmin Foretrex-401
 Giao hàng miễn phí máy định vị Foretrex-401
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Foretrex-401
Máy định vi vệ tinh Bluetooth GPS-10X
 Giao hàng miễn phí máy định vị GPS-10X
Bảo hành:12 tháng với máy định vị GPS-10X
Máy định vị vệ tinh Garmin Foretrex-301
 Giao hàng miễn phí máy định vị Foretrex-301
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Foretrex-301
Trimble GPS Pathfinder ProXRT
 Giao miễn phí máy định vị Pathfinder ProXRT
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Pathfinder ProXRT
Máy Trimble GPS Pathfinder ProXT
 Giao miễn phí máy định vị Pathfinder ProXT
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Pathfinder ProXT
Máy định vị vệ tinh Trimble GeoXT 6000
 Giao miễn phí máy định vị GeoXT 6000
Bảo hành:12 tháng với máy định vị GeoXT 6000
Máy định vị vệ tinh Magellan Triton 400
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Cho thuê máy định vị vệ tinh
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 Tháng
Máy định vị vệ tinh Trimble Juno SB
 Giao miễn phí máy định vị Juno SB
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Juno SB
Máy định vị vệ tinh Trimble Yuma Rugged Tablet Computer
 Giao miễn phí máy định vị Yuma Rugged Tablet Computer
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Yuma Rugged Tablet Computer
Máy định vị vệ tinh Trimble  Geo XT( phiên bản 3.5G với đèn)
 Giao miễn phí máy định vị Geo XT( phiên bản 3.5G với đèn)
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Geo XT
Máy định vị vệ tinh Trimble Juno SD
 Giao miễn phí máy định vị Juno SD
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Juno SD
Máy định vị vệ tinh Trimble Geo XH
 Giao miễn phí máy định vị Geo XH
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Geo XH
Máy định vị vệ tinh Magellan Triton 300
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh Magellan Triton 200
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy đinh vị vệ tinh trimble Juno SC
 Giao miễn phí máy định vị Juno SC
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Juno SC
Máy định vị vệ tinh Trimble Geo XH( phiên bản tiêu chuẩn với đèn)
 Giao miễn phí máy định vị Geo XH( phiên bản tiêu chuẩn với đèn)
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Geo XH
Máy định vị vệ tinh Trimble  Geo XT( phiên bản chuẩn)
 Giao miễn phí máy định vị Geo XT( phiên bản chuẩn)
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Geo XT( phiên bản chuẩn)
Máy định vị vệ tinh Trimble  Geo XT( phiên bản chuẩn với đèn)
 Giao miễn phí máy định vị Geo XT( phiên bản chuẩn với đèn)
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Geo XT
Phần mềm thực địa Trimble TerraSync
 Giao miễn phí phần mềm TerraSync
Bảo hành:12 tháng với phần mềm TerraSync
Phần mềm mở rộng Trimble GPScorrect
 Giao miễn phí máy định vị GPScorrect
Bảo hành:12 tháng với máy định vị GPScorrect
Máy định vị vệ tinh Trimble  Geo XT( phiên bản 3.5G)
 Giao miễn phí máy định vị Geo XT( phiên bản 3.5G)
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Geo XT

Nhận tin khuyến mại
Điền Email để nhận thông tin khuyến mại

Thủ thuật
GỌI MUA HÀNG
(84-024) 3773 5884 (3 line)
Báo giá: tdcmail@hn.vnn.vn
0983.239.623 | 0913.222.224 Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất