maydinvi1
| |
|
Trimble GPS Pathfinder ProXRT
Giá:
 
 Giao miễn phí máy định vị Pathfinder ProXRT
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy Trimble GPS Pathfinder ProXT
Giá:
 
 Giao miễn phí máy định vị Pathfinder ProXT
Bảo hành: 12 tháng
 
Máy định vị vệ tinh Trimble GeoXT 6000
Giá:
 
 Giao miễn phí máy định vị GeoXT 6000
Bảo hành: 12 tháng
 
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Geo XH 3000
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Geo XH 3000
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Geo XH 300
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Geo XT3000
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị XT3000
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị XT3000
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble GeoXT 6000
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị GeoXT 6000
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị GeoXT 6000
 
Máy định vị vệ tinh Trimble GeoXH 6000
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị GeoXH 6000
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị GeoXH 6000
 
 
Phần mềm mở rộng Trimble GPScorrect
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị GPScorrect
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị GPScorrect
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble TDL 3G
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị TDL 3G
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị TDL 3G
 
Phần mềm thực địa Trimble TerraSync
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí phần mềm TerraSync
Bảo hành: 12 tháng với phần mềm TerraSync
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Recon
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Recon
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Recon
 
 
Máy Trimble GPS Pathfinder ProXT
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Pathfinder ProXT
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Pathfinder ProXT
 
Trimble GPS Pathfinder ProXRT
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Pathfinder ProXRT
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Pathfinder ProXRT
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble GPS Pathfinder ProXH
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Pathfinder ProXH
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Pathfinder ProXH
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Nomad 900G
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Nomad 900G
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Nomad 900G
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Juno Series
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Juno Series
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Juno Series
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble GeoXM 3000
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị GeoXM 3000
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị GeoXM 3000
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble  Geo XT( phiên bản 3.5G với đèn)
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Geo XT( phiên bản 3.5G với đèn)
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Geo XT
 
Máy định vị vệ tinh Trimble  Geo XT( phiên bản 3.5G)
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Geo XT( phiên bản 3.5G)
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Geo XT
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble  Geo XT( phiên bản chuẩn với đèn)
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Geo XT( phiên bản chuẩn với đèn)
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Geo XT
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble  Geo XT( phiên bản chuẩn)
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Geo XT( phiên bản chuẩn)
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Geo XT( phiên bản chuẩn)
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Geo XH( phiên bản tiêu chuẩn với đèn)
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Geo XH( phiên bản tiêu chuẩn với đèn)
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Geo XH
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Geo XH( phiên bản 3.5 với đèn)
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Geo XH( phiên bản 3.5 với đèn)
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Geo XH
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Yuma Rugged Tablet Computer
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Yuma Rugged Tablet Computer
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Yuma Rugged Tablet Computer
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Recon GPS XC
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Recon GPS XC
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Recon GPS XC
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Nomad G Series
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Nomad G Series
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Nomad G Series
 
 
Máy đinh vị vệ tinh trimble Juno SC
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Juno SC
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Juno SC
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Juno SB
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Juno SB
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Juno SB
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble GeoXT
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị GeoXT
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị GeoXT
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble GeoXM
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị GeoXM
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị GeoXM
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Geo XH
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Geo XH
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Geo XH
 
 
Máy định vị vệ tinh Trimble Juno SD
Giá:
 
Khuyến mại: Giao miễn phí máy định vị Juno SD
Bảo hành: 12 tháng với máy định vị Juno SD
 
 
Tìm theo tiêu chí
Tìm theo giá

Tìm theo hãng sản xuất
Trimble ()

Phân loại máy định vị theo kiểu màn hình
Phân loại thiết bị định vị vệ tinh
Tình trạng sản xuất máy định vị vệ tinh
Phân loại máy định vị vệ tinh


Nhận tin khuyến mại
Điền Email để nhận thông tin khuyến mại

Thủ thuật
GỌI MUA HÀNG
(84-024) 3773 5884 (3 line)
Báo giá: tdcmail@hn.vnn.vn
0983.239.623 | 0913.222.224 Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất