maydinvi1
| |
|
GPS
                        Furuno      Bushnell      Kenwood Transceiver      Motorola      Icom     
Máy định vị vệ tinh Garmin GPSMAP78
 Giao hàng miễn phí máy định vị GPSMAP78
Bảo hành:12 tháng với máy định vị GPSMAP78
Máy định vị vệ tinh Garmin GPSMAP78s
 Giao hàng miễn phí máy định vị GPSMAP78s
Bảo hành:12 tháng với máy định vị GPSMAP78s
Máy định vị vệ tinh Garmin Oregon 450
 Giao hàng miễn phí máy định vị Oregon 450
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Oregon 450
Thiết bị định vị giám sát hành trình dành cho Ôtô Tracker V1
2.200.000
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh Garmin GPSMAP64S
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh Garmin GPS-18x OEM™
 Giao hàng miễn phí máy định vị GPS-18x OEM™
Bảo hành:12 tháng với máy định vị GPS-18x OEM™
Máy định vị dẫn đường Vietmap B70
3.100.000
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị định vị hàng hải FURUNO GP-39
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị định vị dẫn đường E500 (New)
2.900.000
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh Garmin Montana 650
 Giao hàng miễn phí máy định Montana 650
Bảo hành:12 tháng với máy định Montana 650
Máy định vị vệ tinh Garmin Etrex30
 Giao hàng miễn phí máy định vị Etrex30
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Etrex30
Máy định vị cầm tay Garmin Monterra
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị dẫn đường VIETMAP R79
2.800.000
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách, chiều cao Laser 1000
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 Tháng
Máy định vị vệ tinh Garmin Foretrex-401
 Giao hàng miễn phí máy định vị Foretrex-401
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Foretrex-401
Máy định vi vệ tinh Bluetooth GPS-10X
 Giao hàng miễn phí máy định vị GPS-10X
Bảo hành:12 tháng với máy định vị GPS-10X
Máy định vị vệ tinh Garmin GPSMAP-276C
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh Garmin Foretrex-301
 Giao hàng miễn phí máy định vị Foretrex-301
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Foretrex-301
24” Thước cặp du xích MW150-62
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị La bàn, đo độ nghiêng chuyên nghiệp Suunto Tandem
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thước cặp du xích 530-312
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị la bàn gắn xe Brunton
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thước kẹp Calipers có đồng hồ 2216 216
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thước cặp MW152-75
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh Trimble GeoXT 6000
 Giao miễn phí máy định vị GeoXT 6000
Bảo hành:12 tháng với máy định vị GeoXT 6000
Máy Trimble GPS Pathfinder ProXT
 Giao miễn phí máy định vị Pathfinder ProXT
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Pathfinder ProXT
Trimble GPS Pathfinder ProXRT
 Giao miễn phí máy định vị Pathfinder ProXRT
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Pathfinder ProXRT
40” Thước cặp du xích MW150-72
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
La bàn quân sự Brunton
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
La bàn chuyên nghiệp Suunto M-3
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
La bàn chuyên nghiệp Suunto MC-2
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh Garmin Etrex 20X
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh Garmin Etrex 30X
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh Garmin GPSMAP 64
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị dẫn đường VIETMAP C009
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị la bàn cầm tay Suunto KB-14
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 568
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị dẫn đường PAPAGO Z3 - VIETMAP
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy cầm tay  độ sâu HONDEX PS-7
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy cầm tay  độ sâu HONDEX PS-7FL
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
La bàn địa chất DQY-1
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
La bàn địa chất DQL-3
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
La bàn từ cầm tay Military
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
La bàn từ cầm tay Compass 45-2
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh tích hợp bộ đàm Garmin  Rino 650
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị La bàn, đo cao đeo tay Suunto
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy đo khoảng cách Leica DISTO D5
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Cho thuê máy định vị vệ tinh
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 Tháng
Máy đo khoảng cách laser Bosch DLE 40
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị đo nhiệt độ GM-300 (dải đo -50 ~ 380 độ C)
1.728.000
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách Nikon LASER 550A S
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng (Giá đã bao gồm VAT)
Nikon LASER550 +
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng (Giá đã bao gồm VAT)
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Yardage Pro
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng (Giá đã bao gồm VAT)
Máy định vị hàng hải Koden KGP-913
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Camera hành trình PAPAGO P3
 giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Camera hành trình VIETMAP C1
 giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Camera hành trình cao cấp PAPAGO P1
 giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
GPSMAP® 8500 Black Box
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Camera hành trinh Vietmap C3
 giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy đo sâu Furuno FCV-620
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị hàng hải Furuno GP32 GPS/WAAS
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy đo sâu Koden CVS-841
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy đo sâu Furuno LS4100
 Hàng đã dừng sản xuất
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh Trimble Juno SB
 Giao miễn phí máy định vị Juno SB
Bảo hành:12 tháng với máy định vị Juno SB
Thiết bị Radar hàng hải KODEN MDC-2000 SERIES
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy đo sâu dò cá KODEN CVS-126
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy đo khoảng cách Leica DISTO D2
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Xe đo khoảng cách TigerDirect DMMW318
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Xe đo khoảng cách TigerDirect DMMW300
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy đo khoảng cách Fluke 411D
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy đo khoảng cách laser Leica Disto X310
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Hệ thống đo tốc độ ghi hình Ultralyte LTI 20 – 20
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 80
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell 7x26 Pro 1600 chuyên cho Golf
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy dò ngang FURUNO CH-250 (dò cá)
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy dò cá FURUNO FCV-627
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị hàng hải Furuno GP37 DGPS/WAAS
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Chirp nhận tín hiệu định vị vệ tinh Garmin
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị đo tốc độ/ đếm vòng quay xe đạp đua
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 Tháng
Bộ thiết bị cung cấp nguồn năng lượng ngoài cho GPS
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 Tháng
Giá treo thiết bị GPS cầm tay
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 Tháng
Ông nhòm đo khoảng cách Elite-1600
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Cáp giao diện PC (Cổng kết nối RS232)
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy định vị vệ tinh Magellan Triton 400
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng

Nhận tin khuyến mại
Điền Email để nhận thông tin khuyến mại

Thủ thuật
GỌI MUA HÀNG
(84-024) 3773 5884 (3 line)
Báo giá: tdcmail@hn.vnn.vn
0983.239.623 | 0913.222.224 Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất